100 miljoonaa euroa asuinrakennusten energia-avustukseen

Katu jolla on omakotitaloja vieri vieressä

Ympäristöministeriö kertoi 7.4.2022 julkaistussa tiedotteessa, että asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista. Tukipaketti on osa hallituksen linjaamaa vihreää siirtymää ja Suomen energiaomavaraisuutta. ”Käsillämme olevat kriisit […]

Öljylämmityksen vaihtajien avustuksiin on tulossa EU:n elvytysrahaa

Valtion tarjoamaa öljylämmityksestä luopumiseen tarkoitettua avustusta on haettu vuoden 2021 loppuun mennessä noin 18 600kpl. Avustukseen varatut määrärahat riittävät yhteensä noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle ja hakemuksia avustuksesta voi jättää edelleen ELY-keskukselle. Avustuksia myöntää kokomaassa Pirkanmaan ELY-keskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta.

Skip to content