EnergiaFiksuja tekoja
Hyvinkäällä

Energiafiksuja tekoja Hyvinkäällä.

Tälle sivulle on listattu erilaisia hyvinkääläisiä energiafiksuja tekoja. Selaile sivua alemmas ja tutustu näihin Hyvinkään energiatehokkuutta parantaviin tekoihin. 

Valvomopalvelu WiRe

Hyvinkäällä keväällä 2019 perustettu kaupunkikonsernin yhteisvalvomo on ainutlaatuinen ratkaisu Suomessa. Valvomosta vastaa kaupungin omistama energiayhtiö Hyvinkään Lämpövoima Oy.

Yhteisvalvomo perustettiin, koska oikeanlaisilla ohjaus- ja säätötavoilla voidaan parannella rakennusten käyttämää energiaa, jonka seurauksena voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.

Valvomossa valvotaan keskitetysti kaupunkikonsernin kaikkien kiinteistöjen talotekniikkaa ja energiankäyttöä.

Näitä kiinteistöjä ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, kaupungin vuokra-asunnot ja Hyvinkään Wanha Villatehdas.

Yhteyshenkilö:

Energiainsinööri, Pasi Nevalainen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kipinän aurinkopaneelit

Hyvinkään kaupungin monitoimitalo Kipinä valmistui vuonna 2020.

Hankkeen rakennusvaiheessa asennettiin aurinkopaneelit rakennuksen katolle kattamaan kiinteistön sähkönkulutusta.

Hyvinkään Lämpövoima Oy sekä Hyvinkään kaupunki olivat koordinoimassa hanketta ja selvittämässä asennusten kannattavuutta.

Yhteyshenkilö:

Sähköprojektipäällikkö, Anssi Juntunen, Hyvinkään Kaupunki

Uimalan lämmöntalteenotto

Sveitsin uimalan suihkuvesien lämmöntalteenotto järjestelmä rakennettiin vuonna 2021.

Energiaa valuu suihkujen pesuvesien mukana viemäriin suuria määriä, mutta suuri osa siitä on korjattavissa talteen ja uudelleenkäyttöön. Suurien vesimäärien lämmittämiseen kuluva energia on todella suurta, sillä vesien lämmitystarve on jatkuvaa.

Yhteyshenkilö:

Erkki Viljanen, LVIA-projektipäällikkö, Hyvinkään Kaupunki

Kaatopaikkakaasun talteenotto

Hyvinkään Lämpövoima käyttää Kiertokapulan kaatopaikkakaasuja vuosittain osana lämmöntuotantoa.

Kiertokapulan entiselle kaatopaikalle on asennettu vuonna 1994 kaatopaikkakaasun talteenottolaitteisto ja kaasuputki Hyvinkään Lämpövoiman lämpökeskukselle Kerkkolankadulle. Lämpökeskukselta löytyy biokaasun polttoon soveltuva kattila, jonka avulla kerätystä biokaasusta tuotetaan kaukolämpöä.

Biokaasu on polttoaineena 100 % uusiutuva ja siten hiilineutraali polttoaine. Biokaasun käyttö uusiutuvan energian tuottamisessa on merkittävä ilmastoteko.

Yhteyshenkilö:

Tuotantopäällikkö, Otto Kingelin, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Ylijäämälämpöä Myllyn Parhaan tehtaalta

Teollisessa tuotannossa muodostuu paljon lämpöä, josta vain osa on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää. Myllyn Paras Oy on solminut vuonna 2006 sopimuksen ylijäämälämmön myymisestä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Myllyn Paras toimittaa ylijäämälämmön Hyvinkään tehtaalta HLV:n kaukolämpöverkkoon.

Ylijäämälämmön talteenotto ja hyödyntäminen parantaa tuotantolaitoksen energiankäytön tehokkuutta sekä vähentää polttoaineiden tarvetta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Jos ylijäämälämpöä ei hyödynnettäisi, hukattaisiin muun muassa hyödyntämiskelpoista lämpöenergiaa ja rahaa.

Yhteyshenkilö:

Tuotantopäällikkö, Otto Kingelin, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy on tehostanut kulutusseurantaa aloittamalla valvomoyhteistyön Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Kulutusseurantaa toteutetaan etäluettavien mittarein ENERKEY-energianhallintajärjestelmän avulla. Kulutusseurannan avulla on saavutettu huomattavia säästöjä veden- ja energiankulutuksessa..

Yhteyshenkilö:

Energiainsinööri, Pasi Nevalainen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Fortumin hukkalämpö

Vuotuisesta Hyvinkäällä käytetystä kaukolämmön määrästä n. 80% tuotetaan Riihimäellä sijaitsevassa Fortumin omistamassa jätteenkäsittelylaitoksessa, jossa jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen Ekolämmöksi lämmönsiirtimien avulla. Talteenotettu Ekolämpö siirretään edellään kaukolämmöksi niin Hyvinkään kuin Riihimäen kaukolämpöverkkoihin.

Yhteyshenkilö:

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö, Sami Pesonen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Nuuka tekoälyratkaisu

Hyvinkään Kaupungin monitoimitalo Kipinässä otettiin vuonna 2021 käyttöön ohjelmisto Nuuka, joka etsii taloteknisten järjestelmien yksilöityjä vikatiloja kerätyn mittausdatan perusteella.

Kyseinen ratkaisu on ainoa laatuaan Hyvinkäällä. Järjestelmä myös oppii rakennuksen käyttöaikoja ja näin ollen osaa ennakoida mm. ilmamäärien tehostusaikoja.

Yhteyshenkilö:

Energiainsinööri, Pasi Nevalainen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään kaupunkikonsernin etäluentapalvelu

Hyvinkäälle on rakennettu kaupunkikonsernin yhteiskäyttöön uudenlainen etäluentaverkko, jolla voidaan lukea esimerkiksi energia, vesi- ja olosuhdemittareita. Mittaukset kertovat kuinka kiinteistöjen ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät toimivat. Etäluentaverkon tukiasemien asennuspaikkoina toimivat kaupunkikonsernin rakennukset kuten Lämpökeskusten piiput ja vesitornit. Tukiasemien asennuksien jälkeen etäluentaan on kytketty jo noin 2000 uutta mittaria.

Yhteyshenkilö:

Energiainsinööri, Pasi Nevalainen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Vesi siirtyy asteittain etäluentaan

Hyvinkään Vesi siirtyy vesimittareiden etäluentaan asteittain seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jo nyt etäluentaan valmiudessa olevia vesimittareita asennetaan uusiin kiinteistöihin ja määräaikaisvaihdon yhteydessä vanhoihin kiinteistöihin. Hyvinkään Vedellä on mittareita noin 7 000 kpl - ne ovat tällä hetkellä paikallisluennassa. Siirtyminen etäluentaan tuo asiakkaille kustannustehokkaita seurantaratkaisuja veden käytön seurantaan ja mahdollisuuden siirtyä kuukausilaskutukseen.

Yhteyshenkilö:

Energiainsinööri, Pasi Nevalainen, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuspalkinto

Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään yrittäjät ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestävät vuosittain energiatehokkuuskilpailun, johon osallistuvia yrityksiä kannustetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Hyvinkäällä toimivat yritykset, niin paljon energiaa tarvitsevat suuryritykset, kuin vähemmällä energialla pyörivät pienyrityksetkin.

Kilpailu tukee osaltaan Hyvinkään toimenpiteitä hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien ja kestävää kehitystä tavoittelevien FISU-kuntien verkostoissa. Yritysten mukaan saaminen ilmastotyöhön on tärkeää, sillä yritykset vastaavat noin 40 % Hyvinkään ilmastopäästöistä.

Kilpailu järjestettiin viime vuonna 2022 11. kertaa ja energiatehokkuuspalkinto myönnettiin Mäntymäen luomutilalle. Lisää vuoden 2021 jaetun palkinnon perusteista voit lukea Hyvinkään kaupungin tiedotteesta.

Aiempien vuosien voittajia ovat:

2012 Värikaihdin Väinö Jukka ky
2013 Myllyn Paras Oy
2014 KONE Industrial Oy
2015 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
2016 Beckhoff Automation Oy
2017 K-Rauta Hyvinkää
2018 Hyvinkään Sähkö Oy
2019 Tuias
2020 Pihailo
2021 Reka Kaapeli Oy
2022 Mäntymäen luomutila
Skip to content