Ajankohtaista

100 miljoonaa euroa asuinrakennusten energia-avustukseen

Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään
Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään.

Ympäristöministeriö kertoi 7.4.2022 julkaistussa tiedotteessa, että asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Määrärahalla jatketaan nykyistä asuinrakennusten energia-avustusjärjestelmää, joka sisältää mahdollisuuden tukea myös fossiilista polttoainetta käyttävästä lämmitysjärjestelmästä luopumista sekä siirtymistä matalalämpöistä kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin osana rakennuksen energiatehokkuuden parantamista.

Tukipaketti on osa hallituksen linjaamaa vihreää siirtymää ja Suomen energiaomavaraisuutta. ”Käsillämme olevat kriisit alleviivaavat tarvetta vahvistaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Hallituksen tällä viikolla tekemät päätökset nopeuttavat merkittävällä tavalla irtautumista fossiilisesta energiasta, tukevat uuden teknologian käyttöönottoa ja vauhdittavat yksityisiä investointeja”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Öljylämmityksestä luopumista vauhditetaan ohjaamalla lämmitysremonttiavustuksiin yhteensä 72 miljoonan lisämääräraha vuosina 2022–2023. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseihin lisätään 5,3 miljoonaa euroa samoille vuosille.

Pientalojen omistajille tarjottavan öljylämmityksestä luopumisen avustuksen määrärahoja lisätään ja avustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Jatkossa tukea voi saada myös fossiilisesta kaasulämmityksestä luopumiseen, eli käytännössä maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Samalla mahdollistetaan kaukolämpöjärjestelmään liittyminen öljy- tai kaasulämmityksestä luovuttaessa.

Lue lisää aiheesta Motivan sivuilta

Skip to content